Deze week zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer geweest. We weten inmiddels dat de VVD de grootste partij blijft.

Het stemmen ging anders dan anders door de Corona maatregelen. Alle panelleden bedankt voor het meedoen met deze vragenlijst, de waardebonnen zijn inmiddels verloot en worden opgestuurd. De winnaars zijn panelleden uit Almere, Apeldoorn en Utrecht en hebben al bericht ontvangen.

Het was algemeen bekend (91%) dat de Tweede Kamer verkiezingen deze week waren. Bijna 9 op de 10 panelleden was van plan ook daadwerkelijk te gaan stemmen, een aantal mocht niet gaan stemmen omdat ze geen Nederlands paspoort hebben.

De meeste panelleden zijn zelf gaan stemmen, slechts 3% gaf aan iemand anders een volmacht. Meer dan de helft van de panelleden heeft gebruik gemaakt van een hulpprogramma zoals stemwijzer of kieskompas.

verkiezingingen 2021 - diagram 1

We hebben ook gevraagd of je jezelf rechts of links ziet. Net zoals in Nederland is dit ook verdeeld:

verkiezingingen 2021 - diagram 2

Zoals hierboven getoond voelt 36% zich niet rechts of links. Bijna de helft (48%) van deze groep voelt zich niet thuis bij een politieke partij. De andere helft is erg verdeeld. Een deel VVD en PVV, anderen kiezen meer voor SP of D66 en eigenlijk zijn alle partijen wel genoemd.

Op de vraag bij welke partij men zich het meeste thuis voelt, is het beeld zeer divers (alleen de partijen boven de 3% worden getoond).

Bijna 9 op de 10 panelleden zal ook gaan stemmen op de partij waar men zich het meeste bij thuis voelt.

Panelleden die niet zullen gaan stemmen op de partij waar ze zich het meest thuis voelen, zouden vervolgens gaan stemmen op PvdA, SP, CDA of Partij voor de Dieren.

De meeste panelleden hebben ook 4 jaar geleden gestemd en vinden het ook belangrijk dat je gaat stemmen. Bijna iedereen (94%) vindt dat stemmen een recht is en geen plicht. Maar op de vraag of stemmen voor de Tweede Kamer verplicht moet worden gesteld is 20% het er hier echter wel mee eens.

Het is dit jaar natuurlijk anders dan andere jaren door de verschillende corona-maatregelen. We hebben gevraagd of je nu meer of minder van plan bent om te gaan stemmen. 19% is meer van plan om te gaan stemmen, 5% is minder van plan en dus voor 76% is het gelijk gebleven. De redenen om meer of minder van plan zijn om te stemmen:

verkiezingingen 2021 - diagram 4a

We ontkwamen er niet aan om ook wat Corona vragen te stellen. Dit is toch wat ons allemaal bezighoudt. Zie hieronder de resultaten:

verkiezingingen 2021 - diagram 5

Tot slot hebben we een lijst met maatregelen getoond waaruit je maximaal 3 maatregelen moest kiezen:

  • Wat zijn de 3 belangrijkste maatregelen om verspreiding van Covid-19 virus in te dammen?
  • Welke maatregelen zullen de komende 6 maanden nog gelden?
  • Van welke maatregelen heb je het meest genoeg?
  • Welke maatregelen zou je direct afschaffen als je in de regering zou zitten?

Dit was geen makkelijke vraag. Soms zou je alles willen selecteren en soms helemaal niets. De keuzes die gemaakt zijn:

verkiezingingen-2021-diagram-6a
verkiezingingen-2021-diagram-6b
verkiezingingen-2021-diagram-6c
verkiezingingen-2021-diagram-6d

Nogmaals hartelijk voor het meedoen aan de vragenlijst en het lezen van dit verslag.

Ben je ingeschreven bij Mobiel Panel, hou je mailbox in de gaten voor nieuwe onderzoeken. Als het zo blijft zoals het nu is met de corona-besmettingen, dan kunnen we in het tweede kwartaal weer veel smaaktesten uitvoeren op onze testcentra.

Ben je nog geen lid, schrijf je dan in bij Mobiel Panel.