We hebben de leden van Mobiel Panel, het consumentenpanel van Mobiel Centre Marktonderzoek,  gevraagd wat ze vinden van marktonderzoek tijdens deze Corona-tijd.

Bijna iedereen die de laatste 10 maanden (gedurende Covid-19 maatregelen) op één van onze Test Centres is geweest, voelt zich op onze locaties veilig door de maatregelen die we hebben genomen.  Ook vindt 94% dat onze medewerkers voldoende afstand houden tot de panelleden. Fijn dat onze maatregelen werken. We streven er natuurlijk naar dat iedereen zich veilig voelt dus zodra we weer open mogen zetten we de puntjes op de i.

Ruim de helft van onze panelleden die wel eens mee hebben gedaan met smaaktesten is de afgelopen 10 maanden niet op het Test Centre geweest. De reden is vooral dat men geen uitnodigingen had ontvangen of niet voldeed aan de voorwaarden om mee te doen. 11% wilde niet naar het Test Centre komen i.v.m. de Covid-19 pandemie met als argument geen overbodige reisbewegingen c.q. contacten.

We hebben ook gevraagd of onze interviewers interviews mogen afnemen op verschillende locaties tijdens de huidige lockdown:

De meeste panelleden vinden dat interviewen op straat mogelijk moet zijn. Zodra het meer overdekt is, dan ligt het percentage rond de 50%. Als reden wordt vooral genoemd dat het moet kunnen zolang het maar veilig gebeurt. Verder wordt genoemd dat onderzoek belangrijk is voor bedrijven en dat marktonderzoek bedrijven moeten werken om geld te verdienen.

De reden dat men geen onderzoek wil is vooral dat het niet past in deze tijd om geen overbodige reisbewegingen te maken. Daarnaast wordt genoemd dat je niet onnodig risico neemt voor zowel de interviewer als de respondent.

We hebben ook gevraagd of contact tussen interviewer en respondent verboden moet worden zolang de huidige regels gelden. Er is hier weinig begrip voor. Slechts 18 % is het hier mee eens en 51% is het er mee oneens. Ongeveer 1/3 staat hier neutraal in. Op de vraag of smaaktesten beter In- Home dan op een testlocatie kunnen worden uitgevoerd, antwoord 63% dat dat inderdaad in de huidige tijd beter is.

Dit onderzoek is gehouden eind week 4 en begin week 5. De avondklok en lockdown is nog niet opgeheven. Ruim 90% van de panelleden verwacht dat de huidige maatregelen verlengd worden.

We hebben ook gevraagd wanneer de panelleden denken tot wanneer de maatregelen gelden:

Ongeveer 1/3 van de panelleden denkt dat de sluiting van evenementen pas na half juni wordt opgeheven. Panelleden hadden ook verwacht (bijna 40%) dat de avondklok half februari zou worden opgeheven. We weten inmiddels dat deze sowieso tot begin maart geldt.

Veel respondenten (60%) verwachtten dat de basisscholen half februari weer zouden open gaan. We weten inmiddels dat dat zo goed en zo kwaad als het kan, inderdaad zo is. Zie grafiek hieronder.

Ruim 50% van de panelleden verwacht ook dat de verplichting om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte ook na half juni nog zal gelden.

Gezien de huidige ontwikkelingen binnen OMT en kabinet lijkt het erop dat onze panelleden aardig in de gaten hebben hoe het vervolg gaat verlopen. We moeten nog even volhouden.